UWAGA!

03.07.2020

 

Od dnia 4 lipca  2020 r. do dnia 2.08.2020 r.(włącznie)  Operator zawiesza nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.

Powyższe jest zgodne z §4 pkt 4. Regulaminu i Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie (…)

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP