UWAGA!

04.06.2020

 

Od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 1.07.2020 r. Operator zawiesza nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.

Powyższe jest zgodne z §4 pkt 4. Regulaminu i Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie (…)

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP