UWAGA!

29.11.2021

 

 

Z uwagi na wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces , Operator z dniem 1 grudnia 2021 r. wstrzymuje nabór wniosków do projektu, do czasu zatwierdzenia skorygowanego Regulaminu zawierającego rekomendowane zmiany oraz zaktualizowania Generatora wniosków.

Jednocześnie informujemy, że w zakładce Ważne informacje ujęta została informacja o niektórych istotnych planowanych zmianach Regulaminu.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP