WARP

WARP sp. z o.o. została powołana w 2003 roku. Udziałowcami Spółki są:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego (96,80%) oraz Gmina Piła (3,20%).

Zadaniem WARPu jest udzielanie szeroko pojętego wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom poprzez wspólną realizację projektów unijnych, publicznych i komercyjnych.

WARP to liczne inicjatywy regionalne, polskie i międzynarodowe.

WARP to niekomercyjne pożyczki, dotacje, szkolenia, informacja i wsparcie merytoryczne.

Jako Instytucja Otoczenia Biznesu obraliśmy sobie za cel
– rozwój lokalnej gospodarki i sektora MŚP.

Jako Firma wiemy jak ważna jest jakość świadczonych usług, dlatego indywidualne podejście do Klienta i ciągłe udoskonalanie procedur jest naszym priorytetem.

Zapraszamy do współpracy!

O firmie
Misja – Pomagamy przedsiębiorczym. Wspieramy powstawanie i rozwój firm. Dokładamy starań o najwyższą jakość świadczonych usług i indywidualne podejście do każdego Klienta. Naszą specjalnością jest finansowanie, doradztwo oraz szkolenia osób podnoszących konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki poprzez produkty i usługi odzwierciedlające rzeczywiste potrzeby osób przedsiębiorczych. Cel Powołania Utworzenie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. związane było z koniecznością powołania podmiotu, który oprócz działalności edukacyjnej, mógłby świadczyć pomoc zwłaszcza małym przedsiębiorcom w postaci udzielania pożyczek. Pożyczki dla małych przedsiębiorców stanowią bardzo istotny element w realizacji strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Możliwość udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez utworzoną Spółkę przyczyni się z pewnością do rozwoju małych firm, a przede wszystkim może wpłynąć na tworzenie nowych miejsc pracy.   Przedmiotem działalności Spółki jest rozwijanie aktywności gospodarczej poprzez świadczenie pomocy przedsiębiorcom na obszarze Województwa Wielkopolskiego. WARP zapewnia przedsiębiorcom dostęp do: POŻYCZEK - prowadząc Fundusz Pożyczkowy, który oferuje pożyczki w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE. DOTACJI- prowadząc Regionalną Instytucję Finansującą, która spełnia funkcje regionalnego partnera PARP, uczestnicząc we wdrażaniu wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do zadań RIF należy obsługa przedsiębiorstw aplikujących oraz realizujących projekty dofinansowane z części działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. DORADZTWA- prowadząc Punkty Konsultacyjne, których celem jest zapewnienie przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą wysokiego standardu usług informacyjnych i doradczych. SZKOLEŃ- prowadząc Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego świadczące usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze i animacyjne, prowadzące kampanię propagującą Europejski Fundusz Społeczny, działające na rzecz rozwoju środowiska lokalnego, służące pomocą podmiotom, które chcą skorzystać lub korzystają ze wsparcia EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapytania ofertowe
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z listą zapytań ofertowych realizowanych przez naszą Spółkę.   Zapytania ofertowe 2022 r. Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych - WARP-3/Z/2022 Zapytania ofertowe 2021 r.: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich - WARP-16/Z/2021 Wycena systemu do zarządzania projektami i produktami pożyczkowymi dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych (przewóz osób wraz z dokumentami) -WARP-10/Z/2021 Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę (wraz z rozładunkiem) materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - WARP-9/Z/2021 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami - WARP-5/Z/2021 Zapytania ofertowe 2020 r.: Zapytanie ofertowe na dostawę 140 licencji oprogramowania antywirusowego Bitdefender Business Security - WARP-19/Z/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych (backup) - WARP-18/Z/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi serwisowej w zakresie bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń biurowych: kserokopiarek, drukarek i niszczarek -WARP-17/Z/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich - WARP-16/Z/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych -WARP-15/Z/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych (backup) - WARP-14/Z/2020 Zapytanie ofertowe na usługę recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015 - WARP-11/Z/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do bezprzewodowego internetu wraz z transmisją danych - WARP-10/Z/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek – WARP-7/Z/2020 Ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu Ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu Zapytania ofertowe 2019 r.: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi doradczej o charakterze specjalistycznym z dziedziny prawa - WARP-37/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi doradczej o charakterze specjalistycznym z dziedziny marketingu - WARP-36/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie usługi doradczej - WARP-35/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie usługi doradczej - WARP-34/Z/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych - WARP-31/Z/2019 Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych - WARP-30/Z/2019 Zapytanie ofertowe na dostawę wody źródlanej - WARP-29/Z/2019 Zapytanie ofertowe na archiwizację dokumentacji - WARP-28/Z/2019 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek - WARP-27/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie sprawozdań finansowych - WARP-25/Z/2019 Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację szkolenia - WARP-23/Z/2019 Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację szkolenia - WARP-22/Z/2019 Zapytanie ofertowe na sukcesywny wydruk i dostawę materiałów drukarskich - WARP-21/Z/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych - WARP-20/Z/2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do serwerowni oraz sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami - WARP-19/Z/2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do serwerowni oraz sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami - WARP-18/Z/2019 Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych - WARP-17/Z/2019 Zapytanie ofertowe na catering na cykl szkoleń - WARP-16/Z/2019 Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia - WARP-15/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i produkcje spotów filmowych wraz z animacją według wskazanego planu - WARP-14/Z/2019 Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych - WARP-13/Z/2019 Zapytanie ofertowe na zrealizowanie usług programistycznych i graficznych - WARP-12/Z/2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów promocyjnych - WARP-11/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu marketingu i promocji - WARP-10/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu księgowości i finansów małej firmy - WARP-9/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia - WARP-8/Z/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy - WARP-7/Z/2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych - WARP-6/Z/2019 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę materiałów drukarskich - WARP-5/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu marketingu i promocji - WARP-4/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu księgowości i finansów małej firmy - WARP-3/Z/2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia - WARP-2/Z/2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym - WARP-1/Z/2019 Zapytania ofertowe 2018 r.: Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi serwisowej urządzeń biurowych - WARP-33/Z/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - WARP-32/Z/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich - WARP-31/Z/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych w formie elektronicznych kart podarunkowych - WARP-30/Z/2018 Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych - WARP-29/Z/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych (backup) - WARP-28/Z/2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego - WARP-27/Z/2018 Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż krzeseł biurowych - WARP-26/Z/2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę foteli biurowych - WARP-25/Z/2018 - unieważnione Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę materiałów drukarskich - WARP-24/Z/2018 Zapytanie ofertowe na catering na cykl szkoleń dla uczestników projektu ,,Raz,dwa,trzy - FirmaiTy" - WARP-23/Z/2018 Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych - WARP-22/Z/2018 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ABC Przedsiębiorczości dla uczestników projektu ,,Raz, dwa, trzy - Firma i Ty" - WARP-21/Z/2018 Zapytania ofertowe na obsługę wskazanych spotkań/eventów - 20/Z/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych - WARP-19/Z/2018 Zapytanie ofertowe na usługę serwisową w zakresie bieżącej konserwacji systemów teleinformatycznych - WARP-18/Z/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych - WARP-17/Z/2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych - WARP-16/Z/2018 Zapytanie ofertowe na wynajem pokoju/sali do przeprowadzenia indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu ,,Raz, dwa, trzy – Firma i Ty” – WARP-15/Z/2018 Zapytanie ofertowe na emisję reklamy w Internecie - 14/Z/2018 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla Uczestników Projektu „Raz, dwa, trzy–Firma i Ty ”- WARP-13/Z/2018 Ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu Zapytanie ofertowe na dokonanie zmian na stronach prowadzonych za pomocą oprogramowania Wordpress - WARP-12/Z/2018 Zapytanie ofertowe na emisję reklamy w Internecie - WARP-11/Z/2018 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę teczek z magnesem - WARP-10/Z/2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę oprogramowania - WARP-9/Z/2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego - WARP-8/Z/2018 Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych - WARP-7/Z/2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów promocyjnych - WARP-6/Z/2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych - WARP-5/Z/2018 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę materiałów drukarskich - WARP-4/Z/2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych i środków czystości - WARP-3/Z/2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego oprogramowania Windows - WARP-2/Z/2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu do serwerowni - WARP-1/Z/2018 Zapytania ofertowe 2017 r.: Zapytania ofertowe na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki na lata 2017 i 2018- WARP-36/Z/2017 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rekrutacji osób - WARP-35/Z/2017 Zapytanie ofertowe na usługę serwisową w zakresie bieżącej konserwacji systemów teleinformatycznych oraz ewentualnych napraw centrali telefonicznych, aparatów telefonicznych, faxów i instalacji telefonicznej - WARP-34/Z/2017 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki - WARP -33/Z/2017 Zapytania ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich - WARP-32/Z/2017. Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń - WARP-31/Z/2017. Zapytanie ofertowe na catering - WARP-30/Z/2017. Zapytanie ofertowe na dostawę pączków - WARP-29/Z/2017. Zapytanie ofertowe na dostawę paczek dla dzieci pracowników - WARP-28/Z/2017. Zapytanie ofertowe na dostawę bonów towarowych - WARP-27/Z/2017. Zapytanie ofertowe na usługę transportową - WARP-26/Z/2017. Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych - WARP-25/Z/2017. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy firmowych ściennych na rok 2018 - WARP-24/Z/2017 Zapytanie ofertowe na archiwizację dokumentów - WARP-23/Z/2017 Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9L, kubków plastikowych, wykonanie sanityzacji raz na pół roku oraz dzierżawa dystrybutorów - WARP-22/Z/2017 Przedmiotem zamówienia jest najem sali na potrzeby realizacji szkolenia dotyczącego oferty Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - WARP-21/Z/2017 Zapytanie ofertowe na usługę serwisową w zakresie bieżącej konserwacji systemów teleinformatycznych oraz ewentualnych napraw centrali telefonicznych, aparatów telefonicznych, faxów i instalacji telefonicznej - WARP-20/Z/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania Adobe - WARP-19/Z/2017 Zapytanie ofertowe dostawę licencji oprogramowania antywirusowego - WARP-18/Z/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup sprzętu do serwerowni - WARP-17/Z/2017 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu z oprogramowaniem - WARP-16/Z/2017 Zapytanie ofertowe na usługę recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością - WARP-15/Z/2017 Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę materiałów promocyjnych - WARP-14/Z/2017 Zapytanie ofertowe na wyklejenie szyb folią matującą - WARP-13/Z/2017 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT i oprogramowania – WARP-12/Z/2017. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu realizowanego przez WARP Sp. z o.o. - WARP-11/Z/2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych - WARP-10/Z/2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie i zamontowanie materiałów promocyjnych oraz wyklejenie szyb folią matującą - WARP-9/Z/2017 Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzki – WARP-8/Z/2017. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT i oprogramowania – WARP-7/Z/2017. Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzki – WARP-6/Z/2017. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych – WARP-5/Z/2017.   Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych - WARP-4/Z/2017. Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych i środków czystości – WARP-3/Z/2017. Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – WARP-2/Z/2017 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie spotkania noworocznego dla pracowników WARP Sp. z o.o. - WARP-1/Z/2017   Zapytania ofertowe 2016 r.: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych (backup) na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-19/Z/2016. Zapytanie ofertowe na 90 licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Security CLIENT – WARP-18/Z/2016. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-17/Z/2016. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych (przewóz osób wraz z dokumentami) na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - WARP-16/Z/2016. Zapytanie ofertowe na przygotowanie 160 paczek dla pracowników oraz dzieci pracowników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz dostarczenie na wskazane przez Zamawiającego adresy -WARP-15/Z/2016. Zapytanie ofertowe na dostawę 665 sztuk uniwersalnych bonów towarowych w formie papierowej na łączną wartość 21 610,00 zł - WARP-14/Z/2016. Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi serwisowej w zakresie bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń biurowych - WARP-13/Z/2016. Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  - WARP-12/Z/2016. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem – WARP-11/Z/2016 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi przewozu konwojenckiego przedmiotów wartościowych – weksli in blanco - WARP-10/Z/2016. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych (Internetu mobilnego) - WARP-9/Z/2016. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - WARP-8/Z/2016. Zapytanie ofertowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Pile - WARP-7/Z/2016. Zapytanie ofertowe na dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9L, kubków plastikowych, wykonanie sanityzacji raz na pół roku oraz dzierżawa dystrybutorów - WARP-6/Z/2016. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę (wraz z rozładunkiem) materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń eksploatowanych w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – zgodnych z wymaganiami/wymaganą wydajnością określonymi w Załączniku nr 1 do WARP-5/Z/2016 – formularz cenowy. Zapytanie ofertowe na usługę serwisową w zakresie bieżącej konserwacji systemów teleinformatycznych oraz ewentualnych napraw centrali telefonicznych, aparatów fotograficznych, faxów i instalacji telefonicznej -WARP-4/Z/2016. Zapytanie ofertowe ne emisję ogłoszeń prasowych - WARP-3/Z/2016. Zapytanie ofertowe na usługę cateringową - WARP-2/Z/2016. Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych i środków czystości - WARP-1/Z/2016. Zapytania ofertowe 2015 r.: Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pączków do siedziby WARP oraz na evanty na terenie Poznania i Wielkopolski. - WARP-50/Z/2015. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług internetowych (backup) na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - WARP-48/Z/2015. Zapytanie ofertowe na 109 licencji na stanowiska programu antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS CLIENT - WARP-47/Z/2015. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych (przewóz osób wraz z dokumentami) na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - WARP-45/Z/2015 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich - WARP-44/Z/2015 Zapytanie ofertowe na dostawę 479 sztuk uniwersalnych bonów towarowych w formie papierowej na łączną wartość16 630,00 zł - WARP-43/Z/2015 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.- WARP-42/Z/2015 Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie 213 paczek dla pracowników oraz dzieci pracowników Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - WARP-41/Z/2015 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem - WARP-38/Z/2015 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na parterze, V, VIII, IX, X i XI piętrze budynku przy ul. Piekary 19 w Poznaniu o powierzchni 1108,69 m2 - WARP-37/Z/2015  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN