WARP

WARP sp. z o.o. została powołana w 2003 roku przez 3 założycieli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Samorząd Miasta Piły i grupę Lewiatan.

Zadaniem WARPu jest udzielanie szeroko pojętego wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom poprzez wspólną realizację projektów unijnych, publicznych i komercyjnych.

WARP to liczne inicjatywy regionalne, polskie i międzynarodowe.

WARP to niekomercyjne pożyczki, dotacje, szkolenia, informacja i wparcie merytoryczne.

Jako Instytucja Otoczenia Biznesu obraliśmy sobie za cel
– rozwój lokalnej gospodarki i sektora MŚP.

Jako Firma wiemy jak ważna jest jakość świadczonych usług, dlatego indywidualne podejście do Klienta i ciągłe udoskonalanie procedur jest naszym priorytetem.

Zapraszamy do współpracy!

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN

test