JEREMIE i SPO-WKP- perspektywa 2007-2013

Dokumenty
Sprawozdania z rozliczenia pożyczki Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) – wersja XLS. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) – wersja PDF. Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczek 30% – “raz, dwa, trzy”, “raz, dwa, trzy START”, “START 200”- wersja XLS. Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczek 30% -“raz, dwa, trzy”, “raz, dwa, trzy START”, “START 200”- wersja PDF. Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczek 70% -“raz, dwa, trzy”, “raz, dwa, trzy START”, “START 200” – wersja XLS. Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczek 70% -“raz, dwa, trzy”, “raz, dwa, trzy START”, “START 200” – wersja PDF. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia pożyczek 100% – “raz, dwa, trzy”, ” raz, dwa, trzy START”, “START 200” – wersja XLS. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia pożyczek 100% – “raz, dwa, trzy”, ” raz, dwa, trzy START”, “START 200” – wersja PDF. Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczki INNOVA- wersja XLS Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczki INNOVA- wersja PDF Zestawienie rzeczowo – finansowe z rozliczenia pożyczki (transzy pożyczki) INNOVA – wersja XLS Zestawienie rzeczowo – finansowe z rozliczenia pożyczki (transzy pożyczki) INNOVA – wersja PDF Załącznik do wniosku o zmianę celu pożyczki – wersja DOC Załącznik do wniosku o zmianę celu pożyczki – wersja PDF   Formularze dotyczące zabezpieczenia pożyczki Wzór aktualnej umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej – uzupełniana przy odnowieniu zabezpieczenia (dot. polisy ubezpieczenia nieruchomości) Wzór aktualnej umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej – uzupełniana przy odnowieniu zabezpieczenia (dot. polisy ubezpieczenia rzeczy ruchomej; np. pojazd)   Regulaminy udzielania pożyczek “raz, dwa, trzy START”, “START 200” oraz “raz, dwa, trzy” “raz, dwa, trzy” “Start-Up” i “Standard 2.0” “Start-up 2.0” “Innova“ “Start Up” i “Standard” (Jeremie III) “Start Up” i “Standard” (Jeremie I i II)   Inne Definicja MŚP

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN