Rodzaje pożyczek

Dowiedz się więcej o taniej i szybkiej pożyczce JEREMIE!

 

Wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej, a oddzwonimy do Ciebie.

Formularz kontaktowy - Pożyczki

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez administratora: Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., lub inne wskazane przez Administratora osoby, w celu między innymi budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości, monitoringu realizacji umowy pożyczki oraz przeprowadzenia wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, a także w celach promocyjnych i marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.). Zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie moich danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. Zostałam(em) poinformowana(y) o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania danych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@warp.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Sending

Fundusz Pożyczkowy
tel: +48 61 656 35 00
e-mail: fundusz@warp.org.pl

Obsługa klienta: od 8.00 do 16.00 (pn. -pt.)

 

Oferujemy Państwu 2 produkty pożyczkowe udzielane ze środków pozyskanych w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Kryterium podziału oparte o długość okresu prowadzenia działaności gospodarczej.

 

Nazwa pożyczki

   Start Up

Standard

Okres prowadzenia
firmy

od 0 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

Kwota pożyczki

od 10.000 zł do 300.000 zł

od 10.000 zl do 1.000.000 zł

Długość trwania pożyczki

do 60 miesięcy

do 60 miesięcy

Karencja

do 6 miesięcy

do 6 miesięcy

Oprocentowanie
nominalne w skali roku*

od 8,91%1

od 5,91%1

Wkład własny

minimum 10%

minimum 15%

Prowizja

 

1%

 

 

1%

 

Bezzwrotna opłata za rozpatrzenie
wniosku

150 zł

150 zł

Model spłaty

  – raty stałe

– raty malejące

– pożyczka balonowa

 – raty stałe

– raty malejące

 

– pożyczka balonowa

 


1
– Stopa procentowa składa się ze stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską oraz marży. Na dzień 01.01.2012r. wysokość stopy bazowej dla Polski wynosi 4,91% w stosunku rocznym, natomiast minimalna wysokość marży wynosi 1%. Wysokość marży ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6).

 

Dowiedz się więcej, zadzwoń lub napisz do nas !

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN