START-UP / START-UP 2.0 / STANDARD

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE można przeznaczyć na:

– zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,

 – tworzenie nowych miejsc pracy,

– zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń,

– zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

– wdrażanie  nowych rozwiązań  technologicznych lub technicznych,

– oraz INNE cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

 

 

Furtka jest jednak zamknięta:

– dla zakupów na rzecz agroturystyki i działalności rolniczej,

– dla konsolidacji innych posiadanych zobowiązań finansowych,

– dla zakupów nie mających charakteru gospodarczego,

– dla przeznaczenia pożyczki na tzw. leasingową opłatę wstępną.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN