“JOSEFIN – Joint SME Finance for Innovation”- projekt zakończony.

Informacje o projekcie:

Projekt JOSEFIN – Joint SME Finance for Innovation (Wspólne Finansowanie Innowacyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

Projekt realizowany jest w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Baltic Sea Region“, którego celem jest rozwój regionalny krajów Morza Bałtyckiego poprzez międzynarodową współpracę. Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – BSR) jest rejonem bazującym  na wiedzy i innowacyjnej gospodarce. Dużą rolę w procesie wprowadzania innowacji odgrywają MŚP, które są jednak często silnie skupione na lokalnych rynkach.

 

Projekt JOSEFIN zakłada udzielanie gwarancji dla MŚP na międzynarodowe przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa i profesjonalnego coaching’u z zakresu formalnego i merytorycznego przygotowania innowacyjnego projektu, obejmującego m.in. przygotowanie Biznes Planu oraz Studium Wykonalności, z poręczenia oraz pozyskać partnera biznesowego z terenu Niemiec, Szwecji, Norwegii, Estonii, Litwy, Łotwy  i Polski.

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. uczestniczy w zadaniach związanych z realizacją projektu jako partner. Zadania dotyczą między innymi wsparcia finansowego i coaching’u.

 

Strona projektu: www.josefin-org.eu
Program BSR: http://www.eu.baltic.net/

 

Archiwum:

Uzyskaj poręczenie kredytu/pożyczki z coachingiem dla MSP – zintegrowany pakiet w ramach unijnego projektu JOSEFIN.

 

 

Dostęp do finansowania innowacyjnych MŚP z Regionu Morza Bałtyckiego.

Mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani utworzeniem filii zagranicznej swojego przedsiębiorstwa w jednym z krajów objętych projektem JOSEFIN (Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Szwecja oraz Polska) lub współpracą z zagranicznym przedsiębiorcą w zakresie tworzenia i rozwijania innowacyjnych projektów, usług i technologii, mogą otrzymać poręczenie kredytu lub pożyczki na cele inwestycyjne wraz z coachingiem, który pomoże im lepiej wykorzystać finansowanie.

Oferta jest szczególnie atrakcyjna dla przedsięwzięć innowacyjnych, o zwiekszonym stopniu ryzyka, które bez poręczenia nie mają szans na otrzymanie kredytu/pożyczki.

 

Maksymalna kwota poręczenia: 1 mln złotych, do 80% kredytu /pożyczki.

Poręczenia udziela Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego (więcej).

Warunki poręczenia kredytu lub pożyczki na cele inwestycyjne dla MSP z coachingiem

Kontakt w Wielkopolsce:
WARP Sp. z o.o.:
tel: 61 65 63 507 (508)

 

Materiały z konferencji promującej projekt JOSEFIN6-7.10.2009 Baranowo (news z 2009r.)

W dniach 6-7 listopada 2009r., w Baranowie, odbyła się konferencja promująca projekt Josefin, na której zaprezentowano ideę projektuJOSEFIN, inicjatywy projektu JEREMIE (jako odnawialnego instrumentu dla MŚP). Przedstawiono również „serwice model” dla Dolnego Śląska i Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas konferencji odbyła się debata, w której aktywnie uczestniczyli nie tylko Prelegenci, ale przede wszystkim zaproszeni goście.

 

Materiały z konferencji:

 

1. Implementacja JOSEFIN na Dolnym Śląsku.

2. Idea Projektu JOSEFIN -COACHING I RE-GWARANCJA.

3. Uczestnictwo BGK w inicjatywie JEREMIE.

4. Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

5. Coaching dla innowacyjnych firm.

6. SERVICE MODEL JOSEFIN W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.

7. Kompatybilność finansowania dłużnego i grantowego przedsiębiorstw. Fakty i mity.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN