“Najlepsze kadry dla Wielkopolski – Top Skills for Wielkopolska” – projekt zakończony.

Podsumowanie projektu “Najlepsze kadry dla Wielkopolski”

“Najlepsze kadry dla Wielkopolski – Top Skills for Wielkopolska – Szkolenie kadr dla innowacyjnych sektorów wysokiej szansy w Wielkopolsce ” to zakończony projekt szkoleniowy dla przyszłych i obecnych pracowników centrów usług, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji: 15 czerwca 2008 – 14 czerwca 2010.

W tym czasie przeprowadzono ok. 2700 godzin szkoleń.

 

Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych z terenu województwa wielkopolskiego, zamieszkałych lub zatrudnionych w Wielkopolsce. Pierwszorzędnymi celami projektu było przeszkolenie przyszłych pracowników sektora nowoczesnych usług oraz podniesienie kwalifikacji osób już w nim zatrudnionych. Poznań, Piła, Leszno i Kalisz to miasta, w których  organizowane były szkolenia – łącznie wzięło w nich udział 445 uczestników z całej Wielkopolski.

 
Lider projektu: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Partnerzy:

– Miasto Poznań, Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji

– Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

– Biuro Projektu w WARP SP. z o.o.:  ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

 
Opis projektu:

Pomysł projektu powstał w Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora działającym w WARP oraz w Biurze Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji Urzędu Miasta Poznania w związku z zapotrzebowaniem na kadry o specyficznych umiejętnościach zgłaszanym przez inwestorów.

 

Wsparcie w formie oferty szkoleń, podobnie jak inne formy wsparcia dla inwestorów, oferowane są zarówno inwestorom polskim jak i zagranicznym. Projekt służy wsparciu określonej branży – nowoczesnych usług, a nie inwestorom wybranym wg kryterium pochodzenia kapitału.

 

Udało się tak przygotować program szkoleń, że odpowiadał na potrzeby dotyczące kwalifikacji w branży docelowej, a jednocześnie był dopasowany do potrzeb samych beneficjentów i ich rozwoju osobistego.

 

Szkolenia wychodziły naprzeciw zachodzącym zmianom – w trakcie realizacji projektu przeszliśmy z okresu dobrej koniunktury gospodarczej do okresu, nazywanego potocznie „kryzysem”, w którym pracownicy jeszcze bardziej dbają o rozwój kwalifikacji, by sprostać wyzwaniom rynku pracy. Zainteresowanie szkoleniami i szybkość rekrutacji wzrastały w trakcie trwania projektu.

 

Jednocześnie, mieliśmy do czynienia ze wzrastającą liczbą MSP działających w branży „nowoczesnych usług”. Jak wynika z przedstawionych danych, ich pracownicy również korzystali ze szkoleń.

 
Łącznie przeprowadzono 36 szkoleń:

a) 15 grup szkoleń językowych po 120 godzin dydaktycznych,

b) szkolenia finansowo-księgowe (2 grupy) i SAP (2 grupy) – po 48 godzin dydaktycznych,

c) szkolenia w zakresie komunikacji (8 grup) – każde szkolenie obejmowało 42 godz. dydaktyczne; w tym jedno szkolenie obejmujące posługiwanie się głosem,

d) szkolenia w zakresie obsługi klienta (5 grup) – szkolenia wyjazdowe po 16 h dydaktycznych,

e) szkolenia w zakresie IT (4 grupy) – każde szkolenie po 48 godzin dydaktycznych.

 
W szkoleniach brały udział osoby pracujące, zatrudnione bądź mieszkające w  Wielkopolsce – łącznie przeszkolono 445 osób:

a) zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach: 62 osoby

b) zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach: 73 osoby

c) zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach: 130 osób

d) zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach: 146 osób

e) zatrudnieni w administracji publicznej: 35 oób

f) zatrudnieni w organizacjach pozarządowych: 5 osób

Liczba kobiet: 351

Liczbamężczyzn: 94

(proporcja zależała wyłącznie od liczby zgłoszeń kobiet i mężczyzn).

 

Archiwum:
Informacje o projekcie:

„Najlepsze kadry dla Wielkopolski – TOP SKILLS for Wielkopolska – szkolenie kadr dla innowacyjnych sektorów wysokiej szansy w Wielkopolsce” (działanie 8.1.1. PO KL)

WARP sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Najlepsze kadry dla Wielkopolski – Top Skills for Wielkopolska Region – Szkolenie kadr dla innowacyjnych sektorów wysokiej szansy w Wielkopolsce”. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z partnerami: Urzędem Miasta Poznania i Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.

Koncepcja szkoleń zrodziła się w związku z zapotrzebowaniem na pracowników, zgłaszanym przez inwestorów. W województwie wielkopolskim brakuje specjalistów, którzy mogliby pracować w sektorze nowoczesnych usług, a zatem w centrach finansowo – księgowych czy call – centres. Pracownicy tych instytucji powinni posiadać takie umiejętności jak np. znajomość języków obcych na poziomie biznesowym, posługiwanie się aparatem głosu, znajomość systemu SAP. Na początku roku 2008 szacowano, że w branży centrów usług, w perspektywie dwuletniej, może powstac około 700 miejsc pracy. Obecnie te prognoży należałoby zweryfikować, jednak branża BPO (Business Process Offshoring) nadal przyciąga inwestorów do naszego regionu.

Realizacja projektu służyła zarówno kształceniu przyszłych pracowników sektora nowoczesnych usług jak i podnoszeniu kwalifikacji osób już w nim zatrudnionych. Dzięki regularnemu rozpoznawaniu potrzeb rynku pracy poprzez konsultacje z firmami, system szkoleń jest dostosowany do oczekiwań pracodawców.

Projekt „Najlepsze kadry dla Wielkopolski” jest skierowany do pracujących osób dorosłych z terenu województwa wielkopolskiego, posiadających różny poziom wykształcenia. Szkolenia służyły bowiem podniesieniu kwalifikacji, co pozwoliło na rozpoczęcie pracy w centrach usług lub na jej lepsze wykonywanie. W sumie w szkoleniach wzięło udział 450 uczestników.

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu języków obcych, zagadnień finansowo – księgowych, komunikacji, obsługi klienta i IT.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.najlepsze-kadry.wlkp.pl

 

Rozpoczynamy szkolenia w Kaliszu (news z 2009r.)

W dniu 23 kwietnia 2009 r. w Oddziale WARP w Kaliszu odbyła się konferencja prasowa, na której poinformawaliśmy dziennikarzy o szkoleniach zaplanowanych w najbliższym czasie w subregionie kaliskim.

Konferencję otworzył Jarosław Nowak, Członek Zarządu WARP, który przedstawił działalność firmy, podkreślając, że dużą wagę przykładamy do aktywności w subregionach Wielkopolski.

Anna Gruszka, Kierownik Projektu “Najlepsze kadry dla Wielkopolski” omówiła najbliższe zaplanowane szkolenia.

Omar Saoudi, Dyrektor Oddziału WARP w Kaliszu omówił dzialalność firmy w subregionie, m.in. ROEFS oraz nowe przygotowywane projekty.

 

 

Rozpoczynamy szkolenia 2010 (news z 2010r.)

Już 20 lutego rozpoczynamy kolejne szkolenie w zakresie komunikacji, pt.: „Profesjonalna komunikacja – nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientem”. Zgłoszenia na szkolenie (od pracujących osób fizycznych zatrudnionych lub mieszkających w Wielkopolsce) przyjmujemy od poniedziałku 1 lutego br.  Więcej informacji na stronie projektu NAJLEPSZE KADRY DLA WIELKOPOLSKI.

W tym roku planujemy jeszcze jedno szkolenie z komunikacji oraz szkolenie IT. Szczegóły wkrótce.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN