Leszno – Zadaj pytanie konsultantowi

W celu zadania pytania Konsultantowi PK KSU należy wybrać jeden z zamieszczonych poniżej Formularzy zapytań:

button pk1

 

button pk 2

Należy pamiętać, iż wszystkie pola formularzy są wymagane.
Nie wypełnienie któregokolwiek z pól spowoduje nie wysłanie formularza do Konsultanta PK.
Prawidłowo wypełniony Formularz zapytania zostanie wysłany do Konsultanta Punktu Konsultacyjnego, a  następnie w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu Formularza zapytania zostanie przygotowana dla Państwa odpowiedź.

 

Informujemy, że usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne, udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Wszystkie usługi są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzania danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji Projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w całym okresie realizacji projektu oraz 10 lat po zakończeniu jego realizacji.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN