Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ to usługa doradcza dla przedsiębiorców składająca się z następujących elementów:

 

  • diagnozy potrzeb biznesowych klienta,
  • wsparcia doradczego w zakresie:- spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,- marketingu przedsiębiorstwa,- organizacji przedsiębiorstwa,- finansów przedsiębiorstwa.

 

Usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dofinansowana w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 10,00 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosi do 24 godzin.

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN