Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

ASYSTA W ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ to usługa doradcza dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą składająca się z następujących elementów:

 

 

  • wstępnej diagnozy potrzeb klienta,
  • konsultacji nt. profilu planowanej działalności,
  • analizy SWOT planowanej działalności,
  • analizy form i źródeł finansowania działalności,
  • pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
  • wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
  • pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

 

Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej dofinansowana jest w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Klient pokrywa jedynie 10% ceny usługi tj. 10,00 PLN za 1 godzinę usługi. Przewidywany maksymalny czas na jej realizację wynosi do 16 godzin.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN