Opieka nad klientem

OPIEKA NAD KLIENTEM to usługa informacyjna oferowana w przypadku, gdy diagnoza potrzeb wykazała, że skorzystanie z dostępnej w KSU usługi specjalistycznej pomoże klientowi w prowadzeniu firmy.

 

Usługa obejmuje:

  • diagnozę potrzeb klienta i możliwości w zakresie skorzystania z usługi specjalistycznej dostępnej w KSU,
  • asystę przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym,
  • asystę przy podpisaniu umowy na realizację usługi specjalistycznej,
  • pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta.

 

Do usług specjalistycznych KSU zalicza się np. usługa doradcza proinnowacyjna polegająca na przeprowadzeniu audytu technologicznego, usługa finansowa – pożyczka, doradztwo w optymalizacji kosztów, usługi szkoleniowe, itd.

 

Skorzystanie z usługi informacyjnej jest całkowicie bezpłatne.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN