Kalisz- Beneficjenci ROEFS

Beneficjenci:

Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać:

 • instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),

 • organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,

 • organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS,

 • szkoły (w tym szkoły wyższe),

 • jednostki naukowe,

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka),

 • ośrodki doradztwa rolniczego,

 • osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.

 

Lista obsługiwanych przez nas powiatów:

 • jarociński,

 • kaliski,

 • kępiński,

 • krotoszyński,

 • m. Kalisz,

 • ostrowski,

 • ostrzeszowski,

 • pleszewski.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN