Historia

 

Kamienie milowe – historia WARP

Wrzesień 2003 – powstanie firmy

 

Styczeń 2005 – połączenie z gospodarstwem pomocniczym Urzędu Marszałkowskiego, przekształcenie w Centrum Obsługi Inwestora działające w ramach Centrum Współpracy Gospodarczej (dział funkcjonujący do końca 2011r.)

 

Luty 2005/czerwiec 2008 – projekt SPO WKP, powiększenie potencjału pożyczkowego WARP.

 

Kwiecień 2008 – WARP przejmuje prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w Pile od Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski.

 

Wrzesień 2008 – WARP przejmuje prowadzenie Regionalnej Instytucji Finansującej w Wielkopolsce tj. instytucji, która administruje środkami unijnymi PO Innowacyjna Gospodarka na szczeblu regionalnym; umowa na prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU w Pile.

 

Październik 2008 – umowa ramowa z WUP dotycząca prowadzenia ROEFS w Kaliszu; umowa o udzielenie wsparcia na prowadzenie Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU w Pile; powołanie Oddziału w Pile.

 

Maj 2009 – umowa na prowadzenie Lokalnych Punktów Konsultacyjnych KSU w Lesznie i Czarnkowie.

 

Czerwiec 2009 – powołanie oddziału w Kaliszu.

 

Lipiec 2010 – podpisanie umowy w ramach inicjatywy Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Listopad 2011 – podpisanie II umowy w ramach inicjatywy Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Listopad 2011 – powołanie Oddziału w Lesznie.

 

Luty 2012 – umowa na prowadzenie Lokalnych Punktów Konsultacyjnych KSU w Lesznie i Pile.

 

Listopad 2012 – podpisanie III umowy w ramach inicjatywy Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Grudzień 2013 – podpisanie IV umowy w ramach inicjatywy Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Czerwiec 2014 – podpisanie V umowy w ramach inicjatywy Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Październik 2014 – podpisanie umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w podregonie pilskim i nowotomyskim.

 

Lipiec 2015 – podpisanie VI umowy w ramach inicjatywy Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Czerwiec 2016 – podpisanie VII umowy w ramach inicjatywy Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw JEREMIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Marzec 2017 – rozpoczęcie realizacji projektu “Usługi Rozwojowe Kluczem do Sukcesu” – WARP „Operatorem szkoleń”  dla pracowników MŚP w subregionie poznańskim.

 

Czerwiec 2017 – podpisanie umowy na realizację projektu “Firma OK – dotacje na start!” (poddziałanie 6.3.2 WRPO). WARP przyznaje dotacje na otwarcie firmy osobom bezrobotnym na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 

Wrzesień 2017 – podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu “jeremie2”. WARP pośrednikiem finansowym pożyczek unijnych na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Styczeń 2018 – podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu “Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze”. WARP pośrednikiem finansowym pożyczek unijnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Marzec 2018 – podpisanie umowy na realizację Projektu „Raz dwa, trzy – firma i Ty” (poddziałanie 6.3.2 WRPO). WARP przyznaje dotacje na otwarcie firmy osobom bezrobotnym na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Marzec 2018 – podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu “Przedsiębiorcze Warmia i Mazury”. WARP pośrednikiem finansowym pożyczek unijnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN