Media

Regulamin fanpage’a WARP Sp. z o.o.
Regulamin fanpage’a WARP Sp. z o.o. § 1 Fanpage WARP Sp. z o.o. jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat oferty Spółki. Dozwolone jest zamieszczanie wpisów o treści merytorycznej. § 2 1. Zamieszczanie wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym jest zabronione.2. Zabrania się zamieszczania treści o charakterze w szczególności: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.3. Zabrania się wszelkiej aktywności niezgodnej z obowiązującymi przepisami, naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.4. Z fanpage’a mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy sieci internet – w tym osoby niepełnoletnie – dlatego WARP nie akceptuje wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe, brutalne, wulgarne czy też naruszające normy dobrego wychowania. Tego typu wpisy będą usuwane.5. Zabrania się trollowania, hejtowania i spamowania, gdyż tego rodzaju wpisy mogą utrudniać korzystania z fanpage’a innym użytkownikom i zaburzyć bieżącą komunikację z WARP.6. Dozwolone jest zamieszczanie wszelkich uwag na temat WARP, także tych krytycznych. Zabronione jest jednak rozpowszechnianie pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat działalności WARP, pracowników WARP oraz uczestników wydarzeń i innych użytkowników fanpage-a. § 3 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby prywatność użytkowników fanpage’a WARP nie została naruszona – z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulaminów Facebooka.2. Administrator nigdy nie będzie prosić o upublicznianie danych wrażliwych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego czy numery kont osobistych, itp.3. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z fanpage’a i nieupublicznianie żadnych danych wrażliwych, zarówno danych własnych użytkownika jak i danych osób trzecich. W miarę możliwości technicznych próby wyłudzenia danych będą monitorowane i zgłaszane administratorom Facebooka.4. Fanpage WARP jest otwarty dla wszystkich co oznacza, że zamieszczane tutaj wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Zalecane jest podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych tutaj treści w trosce zarówno o dobro własne i osób najbliższych (np. ochrona danych osobowych), jak również wszystkich użytkowników fanpage’a na Facebooku (np. ochrona przed treściami nieodpowiednimi dla użytkowników niepełnoletnich). § 4 Administrator fanpage’a WARP zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również wszystkich innych treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego. § 5 We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN