Lody pełne JEREMIE.

Artykuł poświęcony beneficjentowi Funduszu Pożyczkowego WARP Sp. z o.o.

W wydaniu Naszego Regionu historia firmy POLTOM z Piły, która rozwinęła się dzięki pożyczce z Inicjatywy JEREMIE. Oprócz artykułu o naszym beneficjencie, wypowiedź dyrektora Funduszu Pożyczkowego WARP Sp. z o.o.

 

NaszRegion_04_2013_net-page-011

NaszRegion_04_2013_net-page-012

Wydanie w formacie pdf.

Wersja elektroniczna biuletynu.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN