SEMINARIUM NAUKOWE PWSZ W PILE

WARP Sp. z o.o. współorganizatorem II Międzynarodowego Seminarium Naukowego DETERMINANTY ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA, ŚRODOWISKO.

Piła, 21-22 marca 2013 r.

 

 

Głównym celem Seminarium jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Podczas Seminarium analizie poddany zostanie proces rozwoju regionalnego w Polsce, a także próba identyfikacji szans i zagrożeń rozwojowych współczesnych społeczeństw i gospodarki.

 

Tematyka Seminarium:

 

  • Rozwój regionalny i lokalny w Unii Europejskiej i w Polsce.
  • Kształtowanie się nowoczesnego rynku pracy i kapitału ludzkiego.
  • Rozwój gospodarczy regionów perspektywie 2007-2013.
  • MŚP a rozwój gospodarczy regionów.
  • Zrównoważony rozwój samorządowych przestrzeni regionalnych.

 

W trakcie Seminarium chcielibyśmy kontynuować promocję młodych naukowców, którzy zaprezentują wyniki swoich prac badawczych. Najwyżej ocenione prace przez Komitet Naukowy Seminarium zostaną nagrodzone.

 

W trakcie  Seminarium prezentacja tematu przez eksperta WARP:

Ile za ile? Dźwignia finansowa JEREMIE, a potrzeby rynku.

 

Więcej informacji na stronie:

http://seminarium.pwsz.pila.pl/indexpro.php

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,