jeremie2 wielkopolskie

Dokumenty
  Złóż wniosek w wersji elektronicznej Złóż wniosek w wersji papierowej   Sprawozdania z rozliczenia pożyczki - województwo wielkopolskie Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE2 (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja XLS. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy JEREMIE2 (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja PDF. Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczki KLASYCZNA - wersja XLS Sprawozdanie końcowe (częściowe) z rozliczenia pożyczki KLASYCZNA - wersja PDF   Sprawozdania z rozliczenia pożyczki - województwo kujawsko - pomorskie Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja XLS. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy Przedsiębiorcze Kujawy i Pomorze (należy dostarczyć do siedziby WARP w formie papierowej i elektronicznej) - wersja PDF. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki - województwo warmińsko-mazurskie Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy Przedsiębiocze warmińsko-mazurskie - wersja XLS. Sprawozdanie z rozliczenia pożyczki dla Przedsiębiorców rozliczających pożyczki ze środków przyznanych z Inicjatywy Przedsiębiocze warmińsko-mazurskie - wersja PDF. Regulaminy udzielania pożyczek „START”, w tym „START Mikro”, „RAZ, DWA, TRZY”, w tym „RAZ ,DWA, TRZY Mikro” oraz „STANDARD”, w tym „STANDARD Mikro” - województwo wielkopolskie „START”, „COPERNICUS” oraz „STANDARD” - województwo kujawsko-pomorskie ,,WYPOCZYNKOWA NA START", ,,RYCERSKA NA START", ,,START" oraz ,,WYPOCZYNKOWA", ,,RYCERSKA" i ,,STANDARD" - województwo warmińsko-mazurskie "KLASYCZNA" Inne Definicja MŚP Wykaz Wiejskich obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim Sekcje PKD przyporządkowane do inteligentnych specjalizacji w województwie wielkopolskim Sekcje PKD obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko - pomorskim Sekcje PKD przyporządkowane do inteligentnych specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim Obszary Strategicznej Interwencji w województwie warmińsko-mazurskim Karty produktów: Karta Produktu Mikropożyczka - województwo wielkopolskie Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa - województwo wielkopolskie Karta Produktu Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw - województwo kujawsko-pomorskie Karta Produktu Pożyczka Inwestycyjna z Premią - województwo warmińsko-mazurskie Karta Produktu Pożyczka Rozwojowa - województwo warmińsko-mazurskie

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN

test