przeprowadzenie szkoleń

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu ABC Przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”.

Zapytanie ofertowe WARP-31/Z/2017 – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy WARP-31/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 1 – Formularz ofertowy WARP-31/Z/2017 (pdf) – pobierz

Załącznik 2 – Oświadczenie wykonawcy WARP-31/Z/2017 – pobierz

Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia WARP-31/Z/2017 (doc) – pobierz

Załącznik 3 – Wykaz doświadczenia WARP-31/Z/2017 (pdf) – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-31/Z/2017 – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,