Świadczenie usług pocztowych i kurierskich

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich z podziałem na części:

Część I zamówienia – świadczenie usług pocztowych
Część II zamówienia – świadczenie usług kurierskich
WARP-32/Z/2017

 

 

Zapytanie ofertowe WARP-32/Z/2017pobierz

Załącznik nr 1:      SOPZ część I zamówienia do WARP-32-Z-2017 – pobierz
Załącznik nr 1a:    SOPZ część II zamówienia do WARP-32-Z-2017 – pobierz
Załącznik nr 2:     Oświadczenia wykonawcy część I zamówienia do WARP-32-Z-2017- pobierz
Załącznik nr 3:     Formularz cenowy część I zamówienia do WARP-32-Z-2017 (doc) – pobierz
Załącznik nr 3:     Formularz cenowy część I zamówienia do WARP-32-Z-2017 (pdf) – pobierz
Załącznik nr 3a:   Formularz cenowy część II zamówienia do WARP-32-Z-2017 (doc.) – pobierz
Załącznik nr 3a:   Formularz cenowy część II zamówienia do WARP-32-Z-2017 (pdf) – pobierz
Załącznik nr 4:     Formularz ofertowy część I zamówienia do WARP-32-Z-2017 – pobierz
Załącznik nr 4a:   Formularz ofertowy część II zamówienia do WARP-32-Z-2017 – pobierz
Załącznik nr 5:     Postanowienia umowne część I zamówienia do WARP-32-Z-2017 – pobierz
Załącznik nr 5a:    Postanowienia umowne część II zamówienia do WARP-32-Z-2017 – pobierz

Pytania i odpowiedzi – WARP-32-Z-2017 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-32-Z-2017 – pobierz

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,