Usługa serwisowa systemów teleinformatycznych

Przedmiotem zamówienia Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest usługa serwisowa w zakresie bieżącej konserwacji systemów teleinformatycznych oraz ewentualnych w miarę potrzeb napraw centrali telefonicznych, aparatów telefonicznych, faxów i instalacji telefonicznej znajdującej się w siedzibie Zamawiającego jego oddziale w Pile oraz Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Zapytanie ofertowe – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Formularz ofertowy – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Oświadczenie wykonawcy – WARP-20/Z/2017 – pobierz


Informacja o modyfikacji zapytania ofertowego – WARP-20/Z/2017

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Zmodyfikowany formularz ofertowy – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Oświadczenie wykonawcy – WARP-20/Z/2017 – pobierz

Wzór umowy do zapytania ofertowego – WARP-20/Z/2017 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,