Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – WARP-17/Z/2016 z podziałem na części:

– Część I zamówienia dla centrali spółki w Poznaniu – świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, usług faksowych oraz świadczenie usług internetowych.

– Część II zamówienia dla oddziału w Pile – świadczenie usług internetowych.

Zapytanie ofertowe WARP- 17/Z/2016 – pobierz

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy dla części I zamówienia – pobierz

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części II zamówienia – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Data publikacji: 17 listopada 2016

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN

test