Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych – WARP-22/Z/2018

 
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych do przeprowadzenia 3 serii szkoleń 5 dniowych i 3 serii szkoleń 3 dniowych dla grup szkoleniowych złożonych z 12 – 18 Uczestników projektu „Raz, dwa, trzy –Firma i Ty” – WARP-22/Z/2018
 

Zapytanie ofertowe WARP-22/Z/2018 (pdf)– pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  WARP- 22/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 1– Formularz ofertowy  WARP- 22/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP- 22/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych WARP- 22/Z/2018 (doc) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań WARP-22/Z/2018 (pdf) – pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań WARP-22/Z/2018 (doc) – pobierz

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP-22/Z/2018 (pdf) – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,