Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 i 2018

Przedmiotem zamówienia na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badań sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 i 2018.

Zapytanie ofertowe WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 2 – Wykaz usług WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 3 – Formularz osobowy biegłego rewidenta WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 4 – Wzór umowy WARP – 36/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy – 36/Z/2017 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,