Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rekrutacji osób WARP 35/Z/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rekrutacji osób kwalifikujących się do projektu „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”.

Zapytanie ofertowe WARP 35/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 1 – Profil uczestnika projektu WARP 35/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 2 – Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej z Uczestnikiem
WARP 35/Z/2017 – pobierz

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy WARP 35/Z/2017  – pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy WARP 35/Z/2017 – pobierz


Informacja o unieważnieniu postępowania WARP 35/Z/2017 – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,