Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego oprogramowania Windows – WARP-2/Z/2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego oprogramowania Windows do siedziby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe WARP-2/Z/2018 – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  WARP- 2/Z/2018 – pobierz

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy WARP- 2/Z/2018 – pobierz


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WARP- 2/Z/2018 – pobierz

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN

test