Webinarium pt. “Fundusze Europejskie na wsparcie aktywności zawodowej i tworzenie żłobków”

Chcesz pozyskać środki na rozwój żłobka czy program rehabilitacji zdrowotnej osób?
Dołącz do bezpłatnego webinarium i poznaj zasady aplikowania w konkursie.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Fundusze Europejskie na wsparcie aktywności zawodowej i tworzenie żłobków

W pierwszej części spotkania zostanie omówiony trwający konkurs dotyczący żłobków, druga część spotkania dotyczy aplikowania w ramach poddziałania 6.6.1 na program rehabilitacji zdrowotnej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem. Grupa docelowa spotkania to pracodawcy, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

 

Webinarium odbędzie się w środę 4 listopada 2020 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie Zoom.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-pila@warp.org.pl

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do szkolenia online.

 

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Załączniki:
Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,