Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa – blisko 80 mln już na kontach firm.

23.03.2021

Do dzisiaj tj. 23 marca 2021 roku Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” wypłaciła blisko 80 milionów PLN. Środki finansowe trafiły do 2460 podmiotów gospodarczych, co stanowi prawie 85% z całkowitej liczby zakwalifikowanych podmiotów. Wypłaty środków dokonywane są na bieżąco.

Jednocześnie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła weryfikację wniosków, podpisywanie umów oraz wypłatę grantów podmiotom z listy rezerwowej. Kwalifikacja do wypłat następuje według kolejności zajmowanej przez podmioty na liście rezerwowej.

Objęcie pomocą firm z listy rezerwowej stało się możliwe dzięki m.in. wykluczeniu, z powodu niespełniania kryteriów określonych w regulaminie projektu, części podmiotów z głównej listy naboru. Dodatkowo, po przeprowadzeniu weryfikacji zakwalifikowanych wniosków oraz wprowadzeniu niezbędnych korekt, zmniejszeniu uległy kwoty niektórych wypłat. Z uwagi na powyższe działania dokonano niezbędnych zmian w regulaminie projektu i wydłużono okres podpisywania umów z grantobiorcami do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w pełni rozumie trudną sytuację przedsiębiorstw w tym ciężkim dla wszystkich okresie. Kolejne ograniczenia nakładane na gospodarkę to duże wyzwanie dla wszystkich aktywnych gospodarczo. WARP dokłada wszelkich starań by weryfikacja dostarczonej dokumentacji była przy zachowaniu szczególnej staranności, jak najszybsza. WARP mając formalnie  30 dni, od dostarczenia pełnej dokumentacji, na podpisanie umowy, zatrudnił dodatkowych analityków, by ten czas skrócić do niezbędnego minimum.

Dotychczasowa realizacja wypłat w transzach wynikała z faktu, że WARP Sp. z o.o. otrzymywał środki na powierzenie grantu według terminarza przekazywania środków unijnych Banku Gospodarstwa Krajowego. W dniu, w którym środki z BGK trafiały na konto WARP, w całości były one przesłane w postaci grantów przedsiębiorcom.

Warto jednocześnie przypomnieć, że Zarząd WARP zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji przedsiębiorców, podjął decyzję o czasowym wypłacaniu przyznanych grantów ze środków własnych. Dotychczas WARP przeznaczyła na ten cel blisko 10 mln złotych. Takie podejście wynika z chęci jak najszybszego przekazania środków do grantobiorców, przy jednoczesnym uwzględnieniu rygorów nakładanych przez UE i możliwości finansowych WARP. Zarówno WARP jak i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego muszą dołożyć szczególnej staranności w weryfikacji dostarczanej dokumentacji, aby była ona zgodna z regulacjami i przepisami prawa dotyczącego rozliczeń środków otrzymywanych w ramach UE.

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP