Wnioski zatwierdzone do dofinansowania – Usługi Rozwojowe

USŁUGI ROZWOJOWE_NABÓR

Przedstawiamy listy rankingowe wniosków rekomendowanych do dofinansowania w II naborze w ramach Usług Rozwojowych.

Uwaga! Formularze zgłoszeniowe z obu list zostają rekomendowane do dofinansowania.

 lista rankingowa – USŁUGI ROZWOJOWE- I część
L.p. Numer Formularza zgłoszeniowego
1 005067/82ffa7d1
2 007067/d82074f8
3 028067/5ef0213b
4 032067/96766849
5 048067/395ffbe1
6 050067/8f4ad582
7 004067/b02c1490
8 006067/10bebdbd
9 008067/15a8005c
10 009067/b85bdf48
11 010067/10d6131a
12 022067/8658882d
13 027067/2eb78da2
14 030067/13bf800a
15 031067/70fe5f56
16 036067/cf70d107
17 039067/1a3cc8e0
18 044067/d97a9661
19 045067/84a0741e
20 049067/bb7d66cd
21 054067/c8798bae
22 096067/799943bd
23 002067/de58cf6c
24 011067/a8379f3a
25 012067/c1f1da0d
26 013067/81ca747a
27 019067/13f65619
28 020067/73a857aa
29 021067/6bb5a294
30 023067/741a5a5c
31 024067/4154ec60
32 025067/3717483a
33 026067/10b8f533
34 029067/7b710667
35 033067/ab58006e
36 034067/e60ff85d
37 037067/ec4b00c5
38 041067/a26f5bdb
39 042067/3d06b0ba
40 043067/8d602084
41 046067/31b9a77d
42 047067/3a5387ba
43 052067/28c6e2cf
44 053067/1b15ab1
45 055067/5fff72bd
46 056067/fc72ad36
47 057067/269a2c58
48 058067/f504365d
49 059067/dbf648d1
50 060067/2e980185
51 061067/55ad7108
52 063067/66320fdf
53 064067/fb14efe8
54 065067/352e1371
55 066067/fae515c5
56 068067/5508d749
57 069067/13584e8e
58 097067/12d19617
59 098067/2337cbab
60 099067/7267a29e
61 101067/ab1f857a
lista rankingowa – USŁUGI ROZWOJOWE – II część
L.p. Numer Formularza zgłoszeniowego
1 035067/30d8365c
2 067067/cfa1f7c
3 070067/308057f2
4 071067/fda2a899
5 072067/c024f02e
6 073067/b293845c
7 074067/9a063d56
8 075067/765130c0
9 076067/113290f7
10 077067/1fe6a418
11 078067/abd7b2a2
12 079067/51bcf6a7
13 080067/f681423b
14 081067/f5d10765
15 082067/da5349e9
16 083067/6bc90ec5
17 084067/fbccb76d
18 085067/14c66262
19 086067/a5fac138
20 087067/fffc90b6
21 088067/265ac857
22 089067/b4672b01
23 090067/4fdb7c3d
24 091067/c15cce30
25 093067/eb183ae8
26 094067/df4c852e
27 095067/e69717e9
28 100067/f2de1fc9
29 040067/85bc68a4

 

Lista rankingowa PDF.


Masz pytanie?

Formularz kontaktowy - USŁUGI ROZWOJOWE
*Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest WARP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piekary 19. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i przekazywania informacji o Funduszach Europejskich, problematyce rozwoju regionalnego oraz szeroko pojętej przedsiębiorczości. 3. Wyrażam zgodę na na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 4. Moje dane nie będą udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom. 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia. 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN