,,Wspólnie o Funduszach Europejskich” – konkurs

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych , partnerów społeczno-gospodarczych oraz władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

Najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone wsparciem finansowym w wysokości nawet do 24 tys. zł!

Oferty można składać do 22 czerwca 2018 r.

 

Więcej informacji

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN