Materiał z webinarium – „Mój prąd” – sprawdź warunki naboru w roku 2022!

14.07.2022 - 14.07.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: PIFEW
Materiał z webinarium – „Mój prąd” – sprawdź warunki naboru w roku 2022!
14.07.2022 - 14.07.2022 11:00 - 12:00
online
  Zapisz się

  W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o webinarium? *


  Celem webinarium będzie przedstawienie zasad nowego naboru w ramach programu Mój Prąd 4.0. Nabór ten będzie się różnił od poprzednich m.in. zakresem kwalifikowalności kosztów.

  Główne założenia programu to zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowanego w ramach osi XI REACT-EU.
  Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego w Kaliszu.

  Grupa docelowa: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy). Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na webinarium pt. „Mój prąd” – sprawdź warunki naboru w roku 2022!

  • Webinarium odbędzie się w czwartek 14 lipca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00  online na platformie Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 12 lipca do godziny 12.00.

  W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

  Organizator:
  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
  ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
  tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
  e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl

  Załączniki:
  Program spotkania


  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

  Newsletter klientów WARP