Spotkanie informacyjne dotyczące projektu ,,Droga do zatrudnienia po węglu”

22.07.2024
16:00
Świetlica Wiejska w Krwonach Krwony 58A, 62-720 Brudzew
Kategoria: Dotacje
Spotkanie informacyjne dotyczące projektu ,,Droga do zatrudnienia po węglu”
22.07.2024 16:00
Świetlica Wiejska w Krwonach Krwony 58A, 62-720 Brudzew

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie z DGA SA, zapraszają na spotkanie informacyjne w Krwonach na temat projektu ,,Droga do zatrudnienia po węglu”.

Spotkanie odbędzie się 22 lipca 2024 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krwonach w gminie Brudzew.

Mieszkasz w Koninie lub w okolicach?

Ty lub Twoja rodzina jesteście związani z kopalnią lub elektrownią?

Chcesz znaleźć lub zmienić pracę, a może myślisz o założeniu własnej firmy?

Podczas spotkania nasi eksperci opowiedzą o tym kto może wziąć udział w projekcie, jakie oferujemy rodzaje wsparcia, a także jakimi środkami dysponujemy, aby Cię wesprzeć.

 

Projekt „Droga do zatrudnienia po węglu” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), Działanie 10.1. Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

 

Głównym celem projektu jest skuteczne zaktywizowanie 2200 osób tracących dotychczasowe miejsca pracy w sektorze górnictwa i energetyki konwencjonalnej na obszarze Wielkopolski Wschodniej poprzez doprowadzenie do podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia u nowego pracodawcy lub samozatrudnienia i utrzymania działalności przez 1 100 osób oraz uzyskania kwalifikacji przez 1 166 osób.

Projekt skierowany jest głównie do pracowników GK ZE PAK zagrożonych utratą pracy oraz tych, którzy utracili zatrudnienie od 1 stycznia 2018 r., a także pracowników branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym.

Ponadto Uczestnikami projektu mogą być członkowie rodzin/osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami, którzy nie posiadają dochodu.

 

Cel zostanie zrealizowany przez indywidualny i kompleksowy program z wykorzystaniem narzędzi uzależnionych od wybranej przez uczestnika ścieżki rozwoju:

  • ścieżka rozwoju nr 1 realizowana przez prywatne agencje zatrudnienia oraz PUP z powiatów objętych transformacją zapewniająca kompleksową usługę przeprowadzenia pracownika do nowego miejsca zatrudnienia,
  • ścieżka rozwoju nr 2 realizowana przez podmioty posiadające doświadczenie w obszarze przedsiębiorczości społecznej oraz PUP z powiatów objętych transformacją zapewniająca kompleksową inkubację dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności/spółdzielni/spółki cywilnej lub obejmująca kompleksową usługę przeprowadzenia pracownika do nowego zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych.

 

WARP Sp. z o.o. w ramach ścieżki rozwoju nr 2 będzie udzielać wsparcia na otwarcie i utrzymanie działalności gospodarczej.

 

Szczegóły projektu dostępne są na naszej stronie: http://warp.org.pl/dotacje/klient-indywidualny/droga-do-zatrudnienia-po-weglu/informacje-projektowe-3/

 

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Newsletter klientów WARP