Webinarium – 8.3.2 WRPO – szkolenia dla osób fizycznych.

14.04.2021
12:00-13:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – 8.3.2 WRPO – szkolenia dla osób fizycznych.
14.04.2021 12:00-13:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie możliwości oraz zasad ubiegania się o dotacje na szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla osób fizycznych w ramach poddziałania 8.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. 8.3.2 WRPO – szkolenia dla osób fizycznych”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 14 kwietnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 12.04.2021 r. do godz. 12:00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

 

Załączniki:
Program spotkania

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy wystarczy podniesienie kompetencji ? Czy muszą być to kwalifikacje?
Dofinansowanie dotyczy usług mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych Uczestnika, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój.

2. Gdzie znajdziemy listę operatorów z Wielkopolski?
Lista znajduję się pod adresem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/013/989/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1a_do_Uchwa%C5%82y_Nr_1336__2019_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_11.10.2019_r..pdf?1571058835

3. Co należy wpisać kiedy uczestnik jest rolnikiem – jakie miejsce pracy?  Czy wystarczy wpisać gospodarstwo rolne?
W zgłoszeniu należy wpisać status jako osoba pracująca. Następnie miejsce zatrudnienia, należy wybrać :”inny”.
Dalej – wykonywany zawód, trzeba wybrać: “rolnik”. Nazwa zakładu pracy: można podać “gospodarstwo rolne”.

4. Od kiedy można składać formularz zgłoszeniowy?
Nabory są prowadzone od roku 2020, w chwili obecnej trwają do wyczerpania środków, bądź są zawieszone/zakończone.

5. Do kiedy trwa nabór?
Nabory są prowadzone u Operatorów w trybie ciągłym bądź cyklicznie do wyczerpania środków.

6. Czy mogę prosić o przesłanie prezentacji na e-mail?
Prezentacja zostanie dołączona do podziękowania drogą mailową.

7. Czy osoby samozatrudnione mogą skorzystać z dofinansowania?
Dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą trwają nabory w działaniu 6.5 WRPO.

 

Newsletter klientów WARP