Webinarium – Podnoś kwalifikacje! Daj szansę swoim pracownikom i skorzystaj z dotacji na szkolenia.

27.04.2022
11:00 - 12:00
online
Kategoria: Dotacje
Webinarium – Podnoś kwalifikacje! Daj szansę swoim pracownikom i skorzystaj z dotacji na szkolenia.
27.04.2022 11:00 - 12:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie omówienie możliwości dofinansowania szkoleń i kursów w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Podnoś kwalifikacje! Daj szansę swoim pracownikom i skorzystaj z dotacji na szkolenia”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 27 kwietnia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 25 kwietnia (poniedziałek) do godziny 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania


Pytania i odpowiedzi z webinarium.

1. Jaka musi być tematyka kursów/szkoleń aby móc składać wniosek z tego projektu?
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji lub pozwalająca na ich rozwój. Nie ma wskazanej konkretnej tematyki szkoleń/kursów w projekcie.
Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS.

Newsletter klientów WARP