Webinarium – Pożyczki unijne Jeremie2 – instrument wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców.

17.02.2021
12:00-13:00
online
Kategoria: PIFEW
Webinarium – Pożyczki unijne Jeremie2 – instrument wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców.
17.02.2021 12:00-13:00
online

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Celem webinarium będzie przedstawienie możliwości oraz zasad ubiegania się o pożyczki dla przedsiębiorstw i omówienie programów, w ramach których można pozyskać środki na rozwój swojej firmy oraz na bieżącą działalność przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. Pożyczki unijne Jeremie2 – instrument wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców”.

  • Webinarium odbędzie się w środę, 17 lutego 2021 r. w godzinach od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom.
  • Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 15.02.2021 r. do godz. 12.00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

 

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Załączniki:
Program spotkania

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


Pytania i odpowiedzi z webinarium:

1. Czy na rozpoczęcie działalności też otrzymam pożyczkę?
Tak, pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE2 udzielane są również osobom fizycznych chcących uruchomić działalność gospodarczą.

2. Czy organizacja pozarządowa (fundacja) prowadząca działalność gospodarczą może również ubiegać się o pożyczkę?
O pożyczki w ramach inicjatywy jeremie2 może ubiegać się mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo, które chce otworzyć lub prowadzi działalność na terenie województwa Wielkopolskiego (siedziba lub oddział) i zamierza w obrębie tego województwa realizować projekt inwestycyjny. Podmiot aplikujący o pożyczkę musi posiadać wpis do CEiDG lub KRS, posiada NIP i REGON lub jest to osoba mająca zamiar uruchomić działalność.

3. Czy fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą (posiada kody PKD może skorzystać z pożyczki? Podmiot aplikujący o wsparcie w ramach pożyczki musi spełniać definicję mikro/małego/średniego przedsiębiorstwa.

4. Czy sama decyduję o wyborze kredytodawcy?
Tak. Podczas webinarium zostali zaprezentowani przedstawiciele (POŚREDNICY) udzielający wsparcia w ramach pożyczki na terenie woj. wielkopolskiego.
Wykaz pośredników znajduje się na stronie www.pozyczkiunijnebgk.pl

5. Czy w Jeremie 2 również występuje “poręczenie” tak jak w poprzednim?
Tak, pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE wymagają zabezpieczenia. Wykaz możliwych form zabezpieczenia znajduje się w dokumentach (regulamin) u Pośredników.

6. W jaki sposób należy wykazać, że firma ucierpiała z powodu COVID?
W opisie informacji nt. sytuacji firmy z powodu trwającej pandemii COVID-19 należy opisać we wniosku o pożyczkę. Należy wskazać wszelkie parametry i sytuacje jakie wynikły podczas prowadzenia działalności w zakresie skutków wywieranych pandemią COVID-19. Spadek przychodów po 1 marca 2020 w stosunku do 2019 roku, firma zamknięta lub jest ograniczona jej działalność na skutek COVID-19.

7. Czy można korzystać przy Jeremi 2 z poręczenia Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, poręczenie interwencyjne Covid?
Nie, nie można.

8. Rozumiem, że jeśli prowadzę działalność powyżej 12 m-cy i nie prowadzę działalności na obszarze preferencyjnym, to oprocentowanie pożyczki obrotowej wyniesie 1,69%?
Zgodnie z Regulaminem Pożyczki Obrotowej – tak.

9. Czy firma, która jest zarejestrowana w woj. wielkopolskim w ramach Jeremiego może zakupić lokal komercyjny pod 2 oddział w województwie dolnośląskim?
Nie, ponieważ środki pozyskiwane przez przedsiębiorcę w ramach pożyczki na terenie woj. wielkopolskiego należy przeznaczyć na realizację przedsięwzięć na terenie woj. wielkopolskiego.

10. Czy zapis spotkania gdzieś będzie dostępny?
Tak, nagranie z przeprowadzonego webinarium będzie dostępne na stronie www.warp.org.pl kilka dni po jego emisji.

11. [mała pożyczka do 50 tys.] Czy zabezpieczeniem może być poręczenie własne oraz jednej osoby trzeciej? Czy musi być dwóch poręczycieli?
W zależności od wyboru Pośrednika, do którego składany jest wniosek w dokumentach (regulamin) znajdują się informacje w zakresie wymaganych zabezpieczeń

12. Czy zakup nieruchomości w ramach prowadzonej działalności w celu podnajmu na cele mieszkaniowe jest możliwy w ramach pożyczki hipotecznej?
Zgodnie z regulaminem wskazany wydatek jest wydatkiem wykluczonym.

13. Czy ta prezentacja może zostać wysłana e-mailem?
Tak, prezentacja wraz z odpowiedziami na pytania, które pojawiły się podczas webinarium przesyłana jest do uczestników webinarium e-mailem.

14. Kiedy będzie dostępna prezentacja na stronie?
Nagranie z przeprowadzonego webinarium będzie dostępne na stronie www.warp.org.pl kilka dni po jego emisji.

15. Czy nabór ma charakter ciągły czy jest wyznaczona konkretna data? Jaki jest harmonogram?
Nabór w ramach pożyczki prowadzony jest w formule ciągłej, do wyczerpania środków u Pośrednika.

16. Ile czasu trwa rozpatrzenie wniosku i czy w razie braków, wzywacie Państwo do uzupełnień w określonym terminie?
Złożone kompletne wnioski podlegają ocenie, jest ona różna w zależności od wyboru Pośrednika. Trwa średnio od 4 do 8 tygodni.

 

Newsletter klientów WARP