Wyniki konkursu do działania 6.1 PO IG

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż wyniki oceny projektów złożonych w ramach Działania 6.1 PO IG w 2013 r. zostaną opublikowane na stronach PARP do 20 grudnia.

 

Wyniki będą dostępne na stronie internetowej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1267.WRÓĆ DO LISTY

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,