Wznowienie naboru w projekcie Usługi rozwojowe szansą na sukces!

26.11.2020

 

UWAGA!

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony  dnia 1.12.2020 r. (wtorek) od godziny 9:00 i trwać będzie do godziny 14:00

Operator przyjmie 40 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogę zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy przed godziną 14:00 w ww. dnia zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

Informujemy, że w zakładce Dokumentacja projektu zamieszczamy udostępnione przez IZ narzędzie do badania cen, o którym mowa w §5 punkt 9 Regulaminu projektu.  (kolumna  “O” powinna każdorazowo wykazywać wartość “ogółem)

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP