Zasady funkcjonowania WARP od 12 marca!

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”),w trosce o zdrowie naszych Pracowników oraz Klientów, od 12 marca 2020 r. do odwołania, pracownicy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. nie będą udzielali konsultacji bezpośrednich.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr: 61 65 63 500

Klientów zainteresowanych pożyczkami prosimy o kontakt na adres fundusz@warp.org.pl lub telefonicznie: 61 65 06 363, 61 65 06 362, 61 65 06 344, 61 65 06 333 lub przez skypa: live:.cid.4df2b4eb54cce640   

Klientów zainteresowanych dotacjami na szkolenia prosimy o kontakt na adres uslugirozwojowe@warp.org.pl lub telefonicznie: 61 65 06 220, 61 65 06 275, lub przez skypa: live: .cid.b521c81d2b5251eb

W przypadku pytań w sprawie Funduszy Europejskich udzielane będą porady telefoniczne oraz e-mail.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi PIFE :

Piła

tel.: 61 65 06 233, 61 65 06 235,

e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl, pila.fe@wielkopolskie.pl

lub przez skypa: infoue-pila

Nowy Tomyśl

tel.:61 65 06 371, 61 65 06 372

e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl,  nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl,

lub przez skypa: infoue-nowytomysl  WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

04 listopada 2020

Webinarium pt. “Fundusze Europejskie na wsparcie aktywności zawodowej i tworzenie żłobków”

Chcesz pozyskać środki na rozwój żłobka czy program rehabilitacji zdrowotnej osób?Dołącz do bezpłatnego webinarium i poznaj zasady aplikowania w konkursie. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Fundusze Europejskie na wsparcie aktywności zawodowej i tworzenie żłobków” W pierwszej części spotkania zostanie omówiony trwający konkurs dotyczący żłobków, druga część spotkania dotyczy aplikowania w ramach poddziałania 6.6.1 na program rehabilitacji zdrowotnej. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem. Grupa docelowa spotkania to pracodawcy, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.   Webinarium odbędzie się w środę 4 listopada 2020 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-pila@warp.org.pl.  W odpowiedzi otrzymają Państwo link do szkolenia online.   Organizator Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłatel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkaniaFormularz zgłoszeniowy W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,