Zawieszenie naboru w projekcie Rozwijaj się!

30.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+, zaproponował nowy sposób weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.
W związku z koniecznością wyjaśnienia z UMWW wątpliwości co do stosowania przesłanego narzędzia, a także wprowadzenia stosownych zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zespół Projektu
Rozwijaj się!WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,