Zawieszenie naboru w projekcie Rozwijaj się!

30.09.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+, zaproponował nowy sposób weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.
W związku z koniecznością wyjaśnienia z UMWW wątpliwości co do stosowania przesłanego narzędzia, a także wprowadzenia stosownych zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zespół Projektu
Rozwijaj się!

JF/KP

Newsletter klientów WARP