Zawieszenie naboru w projekcie Usługi Rozwojowe szansą na sukces!

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Działania 6.5 WRPO 2014+ zobligował Operatorów do wprowadzenia zmian do regulaminu w zakresie weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych i stosowania przekazanego narzędzia umożliwiającego powyższe.

Z uwagi na brak akceptacji zmienionego regulaminu projektu do dnia 30.09.2020 r. Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych do odwołania.


Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego. O powyższym Operator zamieści informację na stronie internetowej.


Przepraszamy za utrudnienia.WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,