Zmiana dokumentacji w Projekcie “Rozwijaj się!”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że doszło do zmiany treści załącznika nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenia RODO. Usunięto pkt 9 o następującej treści:
9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.

Pozostała dokumentacja dotycząca projektu nie uległa zmianie.

Nowa wersja dokumentu dostępna w zakładce dokumenty.

Pozdrawiamy
Zespół Projektu
Rozwijaj się!WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,