Akademia przedsiębiorczości II w Pile

Masz pomysł na własny biznes? Pomoc PWSZ w Pile w zasięgu ręki!

Ruszyła Akademia Przedsiębiorczości II

 

 

 

Czas trwania projektu: od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2015 r.
Rekrutacja do projektu: od 19 marca do 30 kwietnia 2013 r.

 Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w powiecie pilskim lub złotowskim, i jesteś mieszkańcem któregoś z nich?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ma  interesującą propozycję: zostań uczestnikiem/uczestniczką projektu pn. „Akademia przedsiębiorczości II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do uzyskania niebagatelna kwota 40 000 zł w formie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej!

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca br. Celem prowadzonego przez pilską Uczelnię projektu jest, z jednej strony, promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców obu powiatów objętych projektem, z drugiej zaś, bardziej mierzalny, wzrost samozatrudnienia w regionie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

– Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile lub Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie, jako bezrobotne – informują organizatorzy Akademii przedsiębiorczości II. Projekt przewiduje udział 20 osób, w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, zamieszkująca powiat pilski lub złotowski, która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – dodają. Z grupy tej wykluczone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w czasie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osoby, które były karane za przestępstwa skarbowe.

 

Co można zyskać dzięki udziałowi w projekcie? Uczestnicy projektu uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną przy zakładaniu, prowadzeniu i rozliczaniu działalności gospodarczej. Aż 80% z nich otrzyma bezzwrotną dotację inwestycyjną w wysokości 40 000 zł, pozwalającą sfinansować pierwsze wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osoby, które otrzymają dotację inwestycyjną będą mogły ubiegać się o przydzielenie wsparcia pomostowego w wysokości do 1500 zł miesięcznie (wypłacane przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiające finansowanie bieżących wydatków, takie jak składki ZUS czy podatki). W ramach wsparcia pomostowego uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze specjalistycznych szkoleń i indywidualnego doradztwa z zakresu zagadnień prawnych i finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozliczaniem dotacji inwestycyjnej itp.

 

Szkolenia, poprzedzające złożenie wniosku o dotację, w formie zajęć grupowych, warsztatów i doradztwa indywidualnego w Akademii Przedsiębiorczości II, zostały podzielone na trzy moduły: Moduł I: Warsztaty z coachingu (obejmujące diagnozę słabych i mocnych stron, określenie kompetencji i kwalifikacji, określenie celów życiowych i zawodowych, omówienie warunków i barier rozwoju, doskonalenie umiejętności miękkich, konfrontację wniosków z teorią oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce – zmianę i rozwój), Moduł II: ABC przedsiębiorczości (na który składać się będą następujące zagadnienia: niepełnosprawni w biznesie, wprowadzenie do działalności gospodarczej, podstawy prawne jej prowadzenia, zasady rejestrowania firmy, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, rozliczenia z ZUS, prawo pracy, formy opodatkowania działalności gospodarczej, marketing i pozyskiwanie klientów), Moduł III: Biznesplan (który obejmuje warsztaty pisania biznesplanu oraz doradztwo indywidualne).

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 30 kwietnia br. w Biurze projektów unijnych Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami, dostępny na stronie internetowej www.akademiaprzedsiebiorczości2.pl

 

KONTAKT
Akademia przedsiębiorczości II
Biuro projektów unijnych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
budynek A, pok. 11-12
e-mail: ap2@pwsz.pila.pl
tel. (67) 352-27-83, tel./fax (67) 352-26-66.

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

15 czerwca 2022

Webinarium pt. “Erasmus dla młodych przedsiębiorców”.

Jesteś młodym przedsiębiorcą? Potrzebujesz praktycznego wsparcia? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Podczas webinarium zostanie omówione sfinansowanie przyszłych i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Grupa docelowa webinarium to: początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat, doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Webinarium odbędzie się w środę, 15 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 13.06.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.     [formidable id="125"]
29 czerwca 2022

Webinarium pt.”Fundusz Dostępność Plus -sprawdź warunki pożyczek i skorzystaj.”

Reprezentujesz sektor publiczny, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury? Chcesz skorzystać ze wsparcia z funduszy? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie informacji o wsparciu w formie pożyczek w dostosowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego do potrzeb osób mających ograniczenia w mobilności czy percepcji. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Fundusz Dostępność Plus – sprawdź warunki pożyczek i skorzystaj”. Webinarium odbędzie się w środę, 29 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 27.06.2022 do godziny 12:00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Link zostanie przesłany po zakończeniu zapisów na webinarium.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Załączniki:Program spotkania   W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.     [formidable id="128"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN