Biuletyn informacyjny Krajowego Systemu Usług – styczeń 2011 r.

Zapraszamy do lektury Biuletynu informacyjnego Krajowego Systemu Usług, który wydawany jest co miesiąc przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W styczniowym biuletynie : 

 – aktualności z Punktów Konsultacyjnych,

– założenia "Nowego PK KSU",

– wydarzenia w Punktach Konsultacyjnych zaplanowane na miesiąc luty.

 

DO POBRANIA:

BIULETYN INFORMACYJNY KSU – STYCZEŃ 2011WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN