Harmonogramy konkursów na 2019 rok już ogłoszone !!

Wykorzystaj nowe możliwości z Funduszami Europejskimi!

Przyszły rok będzie obfitował w liczne nabory. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich można pozyskać m.in. na: badania i rozwój, innowacyjność, termomodernizację budynków, rozwój stref aktywności gospodarczej, rozwój kształcenia ogólnego i zawodowego, wsparcie edukacji przedszkolnej oraz usługi opiekuńcze, w tym żłobki. Warto śledzić ofertę, która obejmuje możliwości w ramach programu regionalnego oraz 6 programów krajowych.

Wybrane prezentujemy poniżej.

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY:

wrpo.wielkopolskie.pl/skorzystaj-z-programu/harmonogram-naborow-wnioskow

Programy regionalne wspierają rozwój społeczno-gospodarczy w poszczególnych województwach. W Wielkopolsce w 2019 roku przewidziano konkursy m.in. w zakresie dofinansowania:

–  prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (Działanie 1.2 – nabór: luty 2019),

– wdrażania innowacji w MŚP (Poddziałanie 1.5.2 – nabór: wrzesień 2019),

– rozwoju edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 8.1.1- nabór: lipiec 2019),

a także wiele innych możliwości.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO:

www.pois.gov.pl/media/66395/Harmonogram_naborow_2019_20181128.pdf

Program wspiera inwestycje infrastrukturalne przyjazne środowisku poprzez m.in. dofinansowanie:

– inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (Podziałanie 1.1nabór: marzec 2019)

– przebudowy istniejących systemów ciepłowniczych (Działanie 1.5 – nabór: kwiecień 2019).

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

www.poir.gov.pl/media/66329/Harmonogram_POIR_2019.pdf

Program wspiera prowadzenie prac badawczo rozwojowych, współpracę biznesu ze światem nauki, rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W 2019 roku przewidziano m.in. nabory wniosków na:

– dofinansowanie projektów badawczo rozwojowych w MŚP, tzw. „Szybka ścieżka” (Poddziałanie 1.1.1- nabór: 01.04.2019 – 01.07.2019),

– dofinansowanie dla przedsiębiorców w zakresie designu – profesjonalna pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy firmy oraz środki inwestycyjne na wdrożenia rozwiązania (Poddziałanie 2.3.5 nabór:04.03.2018 – 31.05.2019),

– wsparcie na wdrożenia innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach z sektora MŚP (Poddziałanie 3.2.2. – nabór: 08.10.2018 – 26.04.2019).

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/


Program wspiera osoby młode na rynku pracy, wprowadzanie zmian systemowych w edukacji, sądownictwie i administracji, wdrażanie innowacji społecznych, współpracę ponadnarodową oraz rozwój szkolnictwa wyższego. W 2019 roku przewidziano nabory m.in. w zakresie:

– wsparcia rozwoju ekonomii społecznej (Działanie 2.9 – nabór: styczeń 2019),

– podnoszenie kompetencji m.in. sędziów i urzędników (Działanie 2.17 – nabór: luty, marzec, maj 2019),

– podnoszenia kwalifikacji pracowników branży medycznej (Działanie 5.4 – nabór: I kwartał 2019) .

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA:

www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/

Program wspiera rozwój szybkiego internetu, e-administracji oraz włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2019 roku zaplanowano nabory m.in. w zakresie dofinansowania:

– cyfrowego udostępnienia zasobów nauki (Działanie 2.3.1 – nabór: III kwartał 2019) oraz kultury (Działanie 2.3.2- nabór II kwartał 2019),

– innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji cyfrowej (Działanie 3.2 – nabór: II kwartał 2019).

To tylko wybrane przykłady konkursów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naborów w 2019 roku,

skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych Punktów Informacyjnych
w Pile i w Nowym Tomyślu,

a nasi Specjaliści otoczą Cię profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym.

Możliwości jest naprawdę wiele!

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN