23 stycznia zaprosiliśmy Was do Nowego Tomyśla na spotkanie “Dotacje na start dla osób 30+. Sprawdź czy dotacje są właśnie dla Ciebie”

Spotkanie zorganizował dla was Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały możliwości wsparcia
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

– Działanie 6.1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ;

– Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych;

– Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Omówiono założenia programowe, procedurę aplikowania, oraz formularz rekrutacyjny w ramach projektu Raz, dwa, trzy Firma i Ty.

W pozostałej części spotkania omówiono możliwości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, inicjatywa Leader oraz pozadotacyjne formy wsparcia:

– Wsparcie w starcie

– Mikropożyczka

– Inicjatywa Jeremie2

           

Nie uczestniczyłeś w tym spotkaniu – przybądź na kolejne!

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN