Z wizytą na UAM

Studiujemy Fundusze Europejskie dla Was i z Wami. W ramach zajęć na kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju na UAM: “Fundusze Pomocowe w Polsce” nasi najlepsi specjaliści:

Natalia Hewczuk – specjalistka ds. FE;

Patrycja Tomczak – specjalista ds. obsługi klienta

Tadeusz Wotaszak – dyrektor Funduszu Pożyczkowego

przeprowadzili łącznie 10 godzin lekcyjnych. Opowiadaliśmy studentom UAM o możliwościach dostępnych aktualnie dla przedsiębiorców w naszym regionie, o tym jak Instytucje Otoczenia Biznesu pozyskują środki i czym różnią się pożyczki unijne od bankowych.

Ktoś jeszcze chętny na takie spotkanie?

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN