AKTYWNA NIEDZIELA z PIFE!

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich cały czas w trasie! Tym razem nasi specjaliści postanowili dzielić się wiedzą o projektach w Olandii!

 
 
Korona Zachodu Polski już za nami i kolejny owocny merytorycznie dzień.
16 czerwca gościliśmy w Olandii ze stoiskiem Punktu Informacyjnego FE z Nowego Tomyśla.
Udzielaliśmy wszystkim zainteresowanym sportowcom i nie tylko informacji nt. możliwości pozyskania wsparcia z FE w obecnie trwającej perspektywie 2014 – 2020.
Począwszy od aktywizacji zawodowej, propagowaniu zdrowego trybu życia, nabywaniu kwalifikacji/kompetencji poprzez rozwój przedsiębiorstw, poszerzanie działań statutowych organizacji pozarządowych zarówno z dotacji jak i pożyczek jeremie2 oraz Bazy Usług Rozwojowych.
 
 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN