Chętnie przedstawiamy ofertę naszej firmy.

17 stycznia 2020 , na zaproszenie przedstawicieli firmy Keller Williams pojawiliśmy się w inkubatorze Biznes i Nauka Sp. z o.o.

Przedstawiliśmy możliwości finansowania udziału w szkoleniach zawodowych z funduszy unijnych, oraz realizowania inwestycji w firmie za pomocą pożyczki unijnej Jeremie.

Czy Twoi pracownicy chcą się rozwijać? Czy Ty myślisz przyszłościowo o swojej firmie?

My przyjeżdżamy na spotkania informacyjne bezpłatnie..

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN