Dotacje wspierające kształcenie zawodowe młodzieży

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 28.01.2019 r. ogłasza konkurs w ramach poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.

W ramach ogłoszonego nabory wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację następujących typów projektu tj.:

1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez m.in. staże, praktyki zawodowe, kształcenie dualne, inne formy podnoszenia kompetencji itp.

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu.

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo.

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez: wyposażenie/doposażenie w sprzęt, rozszerzenie oferty edukacyjnej.

6. Projekty kompleksowe służące podnoszeniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów.

Projekty realizowane w ramach przedmiotowego poddziałania skierowane są do:

1. Uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodocianych pracowników,

2. Nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu

szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

3. Nauczycieli i specjalistów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 4. Szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące,

5. Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

Ze wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu mogą skorzystać:

– w okresie 1.09.2017-31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych

szkół zawodowych prowadzone w branżowych szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele;

– w okresie 1.09.2017-31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele.

Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu można składać w terminie 27.02.2019 do 29.03.2019.

Dokumentacja konkursowa znajduje pod wskazanym linkiem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/302

Informujemy, iż w dniu 27.02.2019 r. w Pile w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na ten temat – informacje o zapisach – tutaj.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez naszych Konsultantów w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile

ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła

tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235

e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu

ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372

e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN